Tablica ogłoszeń

2017-12-06 19:04:36
Lubuska Unia Światłowodowa
2017-02-06 16:36:27
Oferta pracy

Gminny Ośrodek Kultury w Lubniewicach 
poszukuje pracownika  
na stanowisko:  pracownik do spraw administrowania i zarządzania obiektami

 Wymiar czasu pracy – cały etat

Termin składania dokumentów:  do 15 lutego 2017r.

Stanowisko: pracownik do spraw administrowania i zarządzania obiektami

I. Zakres obowiązków:

1)   Nadzór nad obiektami (Jarnatów, Glisno, Świerczów) stan techniczny, media,
przeglądy,

2)   prowadzenie wynajmów i użyczeń,

3)   współpraca z lokalnymi społecznościami i partnerami  lokalnymi w zakresie
użytkowania obiektów i lokali

4)   nadzór nad imprezami, spotkaniami odbywającymi się w obiektach GOK-u

II. Preferowane wykształcenie:

1)   wykształcenie na poziomie licencjatu

2)   średnie techniczne

III. Wymagania i kompetencje:

1)    posiadanie prawa jazdy,

2)    konieczne jest posiadanie samochodu,

3)    komunikatywność,

4)    umiejętność budowania relacji,

5)    umiejętność rozwiązywania problemów,

6)    systematyczność, samodzielność, operatywność, dyspozycyjność

7)    otwartość na uzupełnianie wiedzy i pozyskiwanie nowych kompetencji

 IV. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w biurze dyrektora GOK – u
w terminie do dnia  15 lutego 2017 r. do godziny 17:00.

 Informacja o wyborze kandydata zostanie podana na stronie internetowej GOK – u, tj.www.goklubniewice.pl