Przetargi

Dokumentacja do przetargu Lubniewice: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w oparciu o dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Numer ogłoszenia: 212722 – 2012; data zamieszczenia: 21.06.2012

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 Ogłoszenie o zamówieniu

 Projekt budowlany

Projekty wykonawcze

 Przedmiar robót

Specyfikacje techniczne

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty