PROJEKT EFS – „LUBNIEWICE W OBIEKTYWIE”

W czerwcu ruszamy z realizacją projektu „Lubniewice w obiektywie”, który jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt stanowi oddolną inicjatywę edukacyjną, przyczyniającą się do poprawy warunków rozwoju edukacji w Gminie Lubniewice i jest odpowiedzią na konkretne potrzeby społeczne, wyartykułowane aktywnością tej społeczności. Projekt w całości jest odpowiedzią na potrzeby osób, które zgłaszały do GOK-u swoje zapytania i oczekiwania, przygotowany jest zatem zgodnie z sugestiami i oczekiwaniami grupy docelowej.

Obejmiemy wsparciem 20 osób, które wezmą udział w seminarium i warsztatach (przedstawiciele ważnych instytucji działających w gminie, organizacji pozarządowych, sektorach biznesu, oraz młodzież szkół gimnazjalnych) zamieszkujących w Gminie Lubniewice.

Realizacja projektu rozpocznie się od dwudniowego seminarium, które odbędzie się w dniach 16-17 czerwca. Do udziału w seminarium zapraszamy przedstawicieli w/w jednostek oraz gimnazjalistów. Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, przesłać go na adres mailowy gok.lubniewice@gmail.com w terminie do 3 czerwca 2012 roku.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy. Uzasadnij w ciekawy sposób, dlaczego chcesz wziąć udział w tym projekcie. Osoby, które się zakwalifikują, zostaną powiadomione telefonicznie. Ilość miejsc ograniczona!

Formularz zgłoszeniowy dla gimnazjalistów do pobraniaTUTAJ

Formularz zgłoszeniowy na dwudniowe seminarium do pobrania TUTAJ

Lista osób, które zakwalifikowały się do udziału w warsztatach fotograficzno – graficznych TUTAJ 

Plan dwudniowego seminarium „Rozwój przez edukację” do pobrania TUTAJ

Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty – zakup antyram, sztalug, tablic dostępna TUTAJ

Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty – wydruk fotoalbumów dostępna TUTAJ

Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty – wydruk odbitek dostępna TUTAJ