Wynajem – Jarnatów

Wynajem Wiejskiego Domu Kultury w Jarnatowie                      

1. Ustala się stawki czynszu za wynajem pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Jarnatowie

1) Stawka dobowa za wynajem sali przekraczający 8 godzin wynosi:

 1. na imprezy okolicznościowe (wesela, zabawy, itp.)- 250 zł brutto
 2. na spotkania i szkolenia- 200 zł brutto

2)  Stawka dobowa wynajmu sali do 8 godzin wynosi:

 1. a) na imprezy okolicznościowe – 150 zł brutto
 2. b) na spotkania, szkolenia i inne- 100 zł brutto

3)  W przypadku organizacji imprezy sylwestrowej stawki wynajmu i kaucji wzrastają o 50%

4)  Stawki dobowe za wynajem pomieszczeń pomocniczych, np. kuchni wynoszą:

 1. od 50 zł do 100 zł za dobę
 2. za każdą kolejną dobę 50 zł

5)  Stawka dobowa za wynajem sali widowiskowej na imprezy o charakterze  handlowym (prezentacja wyrobów, promocja firmy, kiermasz) wynosi-              50 zł za godzinę

6)  Stawka godzinowa za wynajem sal na działalność edukacyjną, rozwojową- zgodną z potrzebami statutowymi GOK-u wynosi 20 zł za godzinę

7)    Poza stawkami wynajmu sali obowiązuje rozliczenie mediów  według aktualnie obowiązujących stawek.

2. Ustala się stawki usług dodatkowych;

1)       wynajem sprzętu nagłaśniającego;

– do 3 godzin- 150 zł brutto

– powyżej trzech godzin- 50 zł za każda kolejną godzinę

2)      wynajem obsługi muzycznej imprezy;

– do 3 godzin- 450 zł brutto

– powyżej trzech godzin- 150 zł brutto za każda kolejną godzinę

3)       Istnieje możliwość wypożyczenia stołów i krzeseł na imprezy

organizowane poza WDK, obowiązują wówczas następujące stawki:

 1. Wypożyczenie krzesła – stawka dobowa – 5 zł
 2.  Wypożyczenie stołu – stawka dobowa – 15 zł

Procedury wypożyczenia są takie, jak w przypadku wynajmu sal. Obowiązuje inna forma naliczania kaucji – wynosi ona 50% wartości                                wypożyczenia.

3. Ustala się następujące procedury wynajmu pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Jarnatowie:

 • osoba wynajmująca wpłaca kaucję w wysokości 150 zł na 7 dni przed wynajmem sali w biurze GOK-u
 • w siedzibie GOK-u należy zgłosić fakt wynajmu oraz podpisać umowę- rezerwację.
 • kwota wynajmu ustalona wg stawek musi być wpłacona na miesiąc przed datą wynajmu i stanowi ona potwierdzenie rezerwacji (poza sytuacjami wyjątkowymi, które uniemożliwiają dokonanie wpłaty w tym terminie)
 • dokument umowy- rezerwacji jest podstawą wydania kluczy przez pracownika GOK oraz spisania liczników
 • po okresie wynajmu należy do GOK-u dostarczyć dane dotyczące liczników
 • potwierdzenie wpłaty za media jest podstawa zwrotu kaucji, jeśli nie ma zastrzeżeń co do stanu wynajmowanych pomieszczeń
 • wszelkie wpłaty dokonywane SA na konto GOK

nr 02836900080051687520000010

4. Ustala się następujące procedury nieodpłatnego użyczania lub częściowo płatnego pomieszczeń i sprzętu:

 1. O nieodpłatne użyczenie/częściowo płatne mogą ubiegać się podmioty i osoby stale współpracujące z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lubniewicach
 2. O możliwości nieodpłatnego użyczenia/częściowo płatnego decyzję podejmuje dyrektor, po wcześniejszym przeanalizowaniu form i historii współpracy
 3. Po pozytywnym zaopiniowaniu prośby, strony podpisują umowę partnerską, która zawiera zobowiązania obu stron
 4. O nieodpłatne użyczenie mogą ubiegać się podmioty, które organizują wydarzenia niebiletowane na rzecz społeczności lokalnej
 5. Podmioty organizujące wydarzenie biletowane lub odpłatne w innej formie mogą ubiegać się o zmniejszenie wymiaru opłat, zgodnie do 50%
 6. Opłaty za media pozostają bez zmian

5. Ustala się, iż wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor GOK.