Wynajem – GOK

 

Zarządzenie nr 3/2016

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach

z dnia 01 września 2016 r.

ustala następujące stawki  za wynajem pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia  w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubniewicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zw. z art. 11 ust. 1 i 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r., Nr 261,
poz. 2603 z późn. zmianami)
zarządzam, co następuje:
1. Ustala się stawki czynszu za wynajem pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury
w Lubniewicach w następujących wysokościach:

1) Stawka dobowa za wynajem sali widowiskowej przekraczający 8 godzin wynosi:

– Na spotkania, konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe- 800 zł brutto

2) Stawka dobowa za wynajem sali widowiskowej nie przekraczający 8 godzin:

Na spotkania, konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe

– do 3 godzin- 350 zł brutto

– powyżej 3 godzin, nie dłużej niż 8 godzin- 500 zł brutto

3) Stawka dobowa za wynajem salki konferencyjnej (do 20 osób)

– do 3 godzin- 150 zł brutto

– powyżej 3 godzin, nie dłużej niż 8 godzin- 250 zł brutto

– powyżej 8 godzin- 350 zł brutto

4) Stawka dobowa za wynajem sali widowiskowej na imprezy o charakterze
handlowym (prezentacja wyrobów, promocja firmy, kiermasz) wynosi:

– salki konferencyjnej – 50 zł za godzinę

– sali widowiskowej – 70 zł za godzinę

5) Stawka dobowa za wynajem pomieszczeń zwanych Galeryjka na Górce wynosi:

– do 3 godzin- 250 zł

– powyżej 3 godzin nie dłużej niż 8 godzin- 350 zł

– powyżej 8 godzin- 450 zł brutt

6) Stawka miesięczna za wynajem pomieszczeń podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą lub inną komercyjną wynosi:

– w przypadku częściowego korzystania z lokalu w obrębie miesiąca, ale nie dłużej niż dwa tygodnie: powierzchnia lokalu x 5 zł

– w przypadku całomiesięcznego korzystania z lokalu powierzchnia lokalu x 9 zł

7) Stawka godzinowa za wynajem sal na działalność edukacyjną, rozwojową- zgodną z potrzebami statutowymi GOK-u, wynosi 20 zł za godzinę

8) Stawka dobowa za wynajem pomieszczeń pomocniczych wynosi:

– od 100 do 300 zł brutto

– za dwa dni nie mniej niż 500 zł brutto

9) Stawki usług dodatkowych:
1. a) wynajem zestawu multimedialnego (rzutnik, ekran, laptop)

– do 3 godzin- 70 zł brutto

– powyżej 3 godzin, nie dłużej niż 8 godzin- 120 zł brutto
2.b) wynajem sprzętu nagłaśniającego

mały zestaw:

– do 3 godzin- 150 zł brutto

– powyżej 3 godzin- 50 zł brutto za każdą kolejną godzinę

duży zestaw:

– do 3 godzin- 500 zł brutto

– powyżej 3 godzin- 170 zł brutto za każdą kolejną godzinę

– obsługa akustyka wg ustaleń osobnych
1. c) wynajem obsługi muzycznej imprezy (keyboard, gitara, obsługa muzyka)

– do 3 godzin- 450 zł brutto

– powyżej 3 godzin- 150 zł za brutto za każda kolejną godzinę

 1. d) koordynacja imprezy- od 200 zł do 400 zł brutto
 2. e) dekoracja sali (obejmuje projekt)- od 200 zł do 400 zł brutto + koszt
  materiału
 3. f) udostępnienie naczyń – 50 zł brutto na dobę
 1. Istnieje możliwość wypożyczenia stołów i krzeseł na imprezy organizowane poza GOK – iem, obowiązują wówczas następujące stawki:
 2. Wypożyczenie krzesła – stawka dobowa – 5 zł
 3. Wypożyczenie stołu – stawka dobowa – 15 zł
 4. Namiot- stawka dobowa – 30 zł
 5. Sztaluga – stawka dobowa – 5 zł

Procedury wypożyczenia są takie, jak w przypadku wynajmu sal. Obowiązuje inna forma naliczania kaucji – wynosi ona 50% wartości wypożyczenia.
3.Ustala się następujące procedury wynajmu pomieszczeń:

Osoba wynajmująca wpłaca kaucję w wysokości 500 zł na 7 dni przed wynajmem sali na konto GOK-u:  nr  02836900080051687520000010

 • W siedzibie GOK – u należy zgłosić fakt wynajmu oraz podpisać umowę – rezerwację
 • Kwota wynajmu ustalona wg stawek musi być wpłacona na miesiąc przed datą wynajmu i stanowi ona potwierdzenie rezerwacji i stanowi podstawę dalszych ustaleń
 • Potwierdzenie wpłaty oraz sprawdzenie stanu wynajmowanych pomieszczeń po imprezie jest podstawą zwrotu kaucji, jeśli nie ma zastrzeżeń co do stanu tychże pomieszczeń
 • Wszelkie straty poniesione przez GOK w wyniku wynajmu ponosi najemca
  w 100%, zgodnie z wartością w dniu wynajmu (określaną przez księgową)
 • Wszelkie wpłaty dokonywane są na konto GOK: nr  02836900080051687520000010

Poniżej przedstawiamy plan sali widowiskowej łącznie z wymiarami:

Wszelkich dodatkowych informacji oraz informacji na temat wynajmu sali udziela Gminny Ośrodek Kultury pod numerem (0-95) 755-76-39, bądź mailowo gokpodmorwa.lubniewice@gmail.com