Wynajem – Glisno

Wynajem Sali Wiejskiej w Gliśnie

Ustala się  stawki czynszu za wynajem pomieszczeń Sali Wiejskiej w Gliśnie w następujących wysokościach:

1. Ustala się stawki czynszu za wynajem pomieszczeń Sali Wiejskiej w Gliśnie:
1) Stawka za wynajem sali wynosi:
a) Na imprezy okolicznościowe powyżej 8 godzin – 700 zł brutto
2) Stawka za wynajem sali wynosi :
a) Na imprezy okolicznościowe poniżej 8 godzin – 300 zł brutto

3) Stawki wynajmu sali na imprezę sylwestrową wzrastają o 50% wraz z kaucją. Stawki opłaty za media pozostają niezmienione.
2. Poza stawkami wynajmu sali obowiązuje rozliczenie mediów według aktualnie obowiązujących stawek.
3. Stawka za wynajem Sali na spotkania, konferencje, szkolenia wynosi:
a) do 3 godzin – 250 zł brutto
b) powyżej trzech godzin, każda kolejna godzina – 50 zł brutto

4. Stawka dobowa za wynajem sali na imprezy o charakterze handlowym (prezentacja wyrobów, promocja firmy, kiermasz) wynosi – 50 zł za godzinę.

5. Stawka godzinowa za wynajem sali na działalność edukacyjną, rozwojową – zgodna z potrzebami statutowymi GOK-u, wynosi 20 zł za godzinę.
6. Ustala się stawki usług dodatkowych:
1) Wynajem sprzętu nagłaśniającego:
– do 3 godzin – 150 zł brutto
– powyżej 3 godzin – 50 zł brutto za każdą kolejną godzinę
2) Wynajem obsługi muzycznej imprezy:
– do 3 godzin – 450 zł brutto
– powyżej 3 godzin – 150 zł brutto za każdą kolejną godzinę
3) Koordynacja imprezy  200 zł brutto (wpłata na rzecz KGW w Gliśnie)
4) Dekoracja sali – od 200 do 400 zł brutto + materiały
5) Wynajem naczyń, obrusów (ustalenia i płatność na rzecz KGW w Gliśnie)

7. Istnieje możliwość wypożyczenia stołów i krzeseł na imprezy organizowane poza salą wiejską, obowiązują wówczas następujące stawki:

a) wypożyczenie krzesła – 5 zł

b) wypożyczenie stołu – 15 zł
8. Ustala się następujące procedury wynajmu pomieszczeń Sali Wiejskiej w Gliśnie:
1) Osoba wynajmująca wpłaca kaucję w wysokości  500 zł na 7 dni przed wynajmem sali w biurze GOK – u
2) W siedzibie GOK – u należy zgłosić fakt wynajmu oraz podpisać umowę – rezerwację
3) Kwota wynajmu ustalona wg stawek musi być wpłacona na miesiąc przed datą wynajmu i stanowi ona potwierdzenie rezerwacji
4) Dokument umowy – rezerwacji jest podstawa do wydania kluczy przez pracownika GOK-u oraz spisania liczników
5) Po okresie wynajmu pracownik GOK – u spisze stan liczników w obecności wynajmującego.
6) Wpłaty za media należy dokonać w terminie 14 dni od momentu rozliczenia.
W przeciwnym razie kaucja zostaje zatrzymana przez GOK.
7) Potwierdzenie wpłaty za media jest podstawą zwrotu kaucji, jeśli nie ma zastrzeżeń co do stanu wynajmowanych pomieszczeń
8) Wszelkie wpłaty dokonywane są na konto GOK
(nr 02836900080051687520000010)
6. Ustala się, iż wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor GOK.
7. Imprezy ogólno wiejskie, np. dożynki, spotkania dla mieszkańców, koncerty
odbywają się nieodpłatnie.