Pracownicy

Dyrektor:

Małgorzata Chołuj

e-mail: gok.dyrektor@gmail.com

Pracownicy:

Paweł Gancarz– instruktor merytoryczno – muzyczny

Mariola Adam – pracownik ds. administracyjno – biurowch, promocja i organizacja imprez

e-mail: gokpodmorwa.lubniewice@gmail.com

Ewa Zgłobicka – pracownik ds. administrowania i zarządzania obiektami

e-mail: gokpodmorwa.adm@gmail.com

Krystyna Kosińska – główny księgowy

Małgorzata Chołuj – mgr filologii polskiej. Ukończyła studia podyplomowe z historii oraz wiedzy o społeczeństwie, a także Studium Nauczycielskie o kierunku: nauczanie początkowe. Od 2009 roku jest dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach. Nie tylko świetnie zarządza firmą, ale i posiada zdolności dekoratorskie, które wykorzystała projektując wnętrze Gminnego Ośrodka Kultury. Przez wiele lat była związana ze środowiskiem szkolnym. Uczyła języka polskiego, historii oraz plastyki. Osoba niezwykle kreatywna, z nietuzinkowymi pomysłami, o wielu zainteresowaniach. Ukończyła liczne kursy oraz warsztaty, m.in. kurs „Ceramika w edukacji artystycznej i terapii”, kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania sztuki (muzyki, plastyki), kurs tańca towarzyskiego. Ma na swoim koncie nagrody Burmistrza przyznane w 2005 oraz 2008 roku za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej. Zaraża swoją pasją do sztuki, zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe. Prowadzi zajęcia plastyczne, a także otwartą pracownię plastyczną, w której można nauczyć się m.in. batiku, grafiki warsztatowej. Jej podopieczni otrzymują nagrody w konkursach ogólnopolskich, np. w 2011 roku – dwóch laureatów oraz jedno wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „W świecie barw, fantazji i fantastyki”. Organizuje cykliczne warsztaty decoupage’u oraz filcu. Zajmuje się organizacją imprez kameralnych oraz plenerowych kierowanych do dużej grupy odbiorców. Nieustannie doskonali swoje umiejętności w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, dzięki czemu instytucja kultury może jeszcze lepiej funkcjonować i tym samym odpowiadać zapotrzebowaniom społeczeństwa.