Recytatorski

Gminny Ośrodek Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w POWIATOWYM KONKURSIE RECYTATORSKIM.

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU

RECYTATORSKIEGO

I Organizator

 1. Gminny Ośrodek Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach.

II Termin konkursu

 1. Konkurs odbędzie się 15.04.2015r. (tj. środa) w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubniewicach, godz. 10.00

III Cele konkursu

– rozwijanie zdolności recytatorskich,

– zainteresowanie uczniów poezją,

– zachęcanie do występów przed publicznością,

– prezentacja umiejętności uczniów,

– uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

IV Zasady uczestnictwa

 1. Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach wiekowych

a)      klasy I-III (SP)

b)      klasy IV-VI (SP)

c)      klasy gimnazjalne

d)     klasy ponadgimnazjalne.

 1. Szkoły Podstawowe: uczestnicy przygotowują  jeden utwór do prezentacji (wiersz); czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut.
 2. Klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne: uczestnicy przygotowują dwa utwory do prezentacji (wiersz i fragment prozy); jeden z utworów powinien być polskiego autora; czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut.
 3. Prezentowany repertuar nie powinien pokrywać się z kanonem lektur szkolnych.
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia w terminie do 08.04.2015r. na adres: Gminny Ośrodek Kultury „Pod Morwą”, ul. Jana Pawła II 51B, 69-210 Lubniewice, tel. 095 755 76 39.

V Kryteria

 1. Jury zostanie powołane przez Organizatora.
 2. Ocenie podlegać będzie:

– dobór repertuaru,

– interpretacja,

– kultura słowa,

– ogólny wyraz artystyczny.

VI Nagrody i wyróżnienia

 1. Jury przyznaje tytuły laureatów w poszczególnych kategoriach.
 1. Jury przyzna nagrody rzeczowe i wyróżnienia w poszczególnych grupach wiekowych. Wszyscy wykonawcy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

VII Uwagi końcowe

 1. Kolejność prezentacji podczas konkursu zostanie ustalona przez Organizatora.
 2. Wszelkich informacji o konkursie udziela Anna Kisielewicz,

tel. 500 191 944.

Powiatowy Konkurs Recytatorski 2015 – Regulamin

Powiatowy Konkurs Recytatorski 2015 – Karta zgłoszenia