Pozostałe

KONKURS GRILLOWANIA SANDACZA

 

REGULAMIN

I SPRAWY OGÓLNE

1.Organizatorami konkursu są: Gminny Ośrodek Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach oraz Gmina Lubniewice.

2.Celem konkursu jest kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o grillowaniu ryb oraz       przyrządzaniu tradycyjnych, miejscowych potraw.

3.Uczestnicy konkursu powinni wykazać się znajomością w przygotowaniu potraw opartych na tradycji miejscowej.

4.Konkurs będzie przebiegał w jednej kategorii.

5.Konkurs odbędzie się 16 sierpnia 2014r. przy ulicy Zamkowej w Lubniewicach w trakcie trwania Święta Sandacza.

6.Nad prawidłowością przebiegu konkursu będzie czuwało jury powołane przez organizatorów.

II ZASADY UCZESTNICTWA

1.W konkursie może uczestniczyć 10 ekip w składzie maksymalnie trzyosobowym.

2.Uczestnikami konkursu będą zespoły wyłonione na podstawie kolejności zgłoszeń (druk do pobrania na stronie internetowej GOK-u).

3.Konkurs odbędzie się w godzinach 16.00 – 19.50.

4.Zwycięzcy (laureaci) otrzymają nagrody rzeczowe (o wartości min. 200 zł każda)

5.Zostanie przyznana także nagroda w kategorii „Potrawa publiczności”.

6.Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.

7.Zgłoszenia drużyn należy przesyłać na e-mail: promocja@lubniewice.pl  do31.07.2014r.

8.W sprawach merytorycznych prosimy o kontakt: promocja@lubniewice.pl   tel.  660274903.

III ZASADY KONKURSU

1.Przedmiotem konkursu jest wykonanie dania rybnego (z sandacza).

2.Danie powinno być wykonane w 10 porcjach.

3.Organizator zapewnia:

  • węgiel drzewny, brykiet  oraz podpałkę;
  • rybę (sandacz) o wadze ok. 1 kg – filet,
  • przyprawy, warzywa do ozdoby,
  • tacki aluminiowe, folię aluminiową,
  • miejsce wyposażone w stół oraz dwa krzesła.

4.Organizator dopuszcza użycie własnych przypraw oraz naczyń, na których zostanie zaprezentowana potrawa.

5.Każda ekipa powinna mieć ze sobą grill węglowy, deski do krojenia, narzędzia do krojenia, porcelanowe talerze lub półmiski (do zaprezentowania potrawy jury) oraz inny sprzęt konieczny do przygotowania wyjątkowej potrawy, np. skrobaczki do ryb, obieraczki do warzyw, tarki do warzyw itd.

6.Każda ekipa otrzymuje koszulki, w zależności od ilości zgłoszonych osób (max. 3 szt.), jedną zapaskę i jedną czapkę.

7.Na przygotowanie, grillowanie oraz serwowanie potraw uczestnicy konkursu mają 60 min.

8.Oceny potraw dokona jury oraz grupa degustatorów powołanych przez organizatorów. Ocenie podlegać będą:

  • smak potrawy;
  • wygląd potrawy i sposób podania;
  • związek potrawy z tradycyjną kuchnią miejscową.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Ilość ekip startujących – maksymalnie 10.

2.Jury wyłoni laureatów na podstawie łącznej ilości punktów.

3.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych uczestników konkursu, nazw potraw oraz wykorzystywania zdjęć wykonanych podczas konkursu, w tym zdjęć osób i potraw.

4.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na zakończenie konkursu, po rozstrzygnięciu przez jury. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone na scenie o godzinie wskazanej przez organizatorów.

 Stopka PL-BB

 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie_ – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa „Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”

KARTA ZGŁOSZENIA – konkurs GRILLOWANIA SANDACZA 2014r.