Plastyczny

PROTOKÓŁ –  KONKURSU PLASTYCZNEGO
„BIEL I CZERŃ NIE SĄ NUDNE ”

Komisja w składzie:

Elżbieta Neuman

Danuta Przybysz

Anna Bobołowicz

w dniu 11 czerwca 2016 roku przyznała tytuł laureata  następującym osobom:

Konkurs plastyczny  „Biel i czerń nie są nudne”

Laureaci:

Kategoria I

 1. Maja Michalak,6 lat, Przedszkole Miejskie 33 w Gorzowie Wlkp.,opiekun: Patrycja Banber- Stachowiak
 2. Sophie Pacześna, 6 lat, Sulęciński Ośrodek Kultury, opiekun: Anna Gwizdek
 3. Maria Kraciuk, 6 lat, Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp., opiekun: Danuta Łubińska

Kategoria II

 1. Emma Pelc, 7 lat, Miejski Dom Kultury Świnoujście, opiekun: Jacek Walczak
 2. Weronika Zimnowoda, 8 lat, Sulęciński Ośrodek Kultury, opiekun: Anna Gwizdek
 3. Marlena Knapczyk, 8 lat, Miejski Dom Kultury Świnoujście, opiekun: Jacek Walczak
 4. Laura Dominik, 8 lat, Sulęciński Ośrodek Kultury, opiekun: Anna Gwizdek
 5. Agata Filipowicz, 9 lat, Sulęciński Ośrodek Kultury, opiekun:  Anna Gwizdek
 6. Jacek Zalewski, 9 lat, Miejski Dom Kultury Świnoujście, opiekun: Jacek Walczak
 7. Norbert Sidor, 9 lat, Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, opiekun:  Krystyna Tywaniuk
 8.  Jagoda Popowska, 9 lat, Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp., opiekun: Danuta Łubińska

Kategoria III

 1. Zuzanna Skalecka 10 lat, Zespół Szkół Nr 13 Gorzów Wlkp., opiekun: opiekun: Anna Bobołowicz
 2. Oliwia Orzechowska, 10 lat, Zespół Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp., opiekun: Anna Bobłowicz
 3. Ewa Gap, 10 lat, Sulęciński Ośrodek Kultury, opiekun: Anna Gwizdek
 4. Paula Siwkowska, 10 lat, MDK Gorzów Wlkp., opiekun: Aleksandra Czarnecka
 5. Dawid Karnia, 12 lat, Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp., opiekun: Roman Łubiński
 6. Bartosz Jarioszewski, 12 lat, Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp., opiekun: Danuta Łubińska
 7. Karolina Jakóbczak, 12 lat, Sulęciński Ośrodek Kultury, opiekun: Anna Gwizdek
 8. Patryk Sipowicz, 11 lat, Miejski Dom Kultury Świnoujście, opiekun: opiekun: Jacek Walczak

Kategoria IV

 1. Aleksandra Kugler, 13 lat, MDK Gorzów Wlkp., opiekun: Aleksandra Czarnecka
 2. Aleksandra Kulger, 13 lat, Szkoła Podstawowa nr 15 w Gorzowie Wlkp., opiekun: Danuta Przybysz
 3. Urszula Pyrciak, 14 lat, Gimnazjum Lubniewice, opiekun: Bożena Biczyk
 4. Bożena Smalec, lat 15, Gimnazjum Lubniewice, opiekun: Bożena Biczyk
 5. Juliusz Duraj, 13 lat, Publiczne Gimnazjum nr 3 w Świebodzinie, opiekun: Teresa Berendt -Klechamer
 6. Wiktoria Snacka, 14 lat, Sulęciński Ośrodek Kultury, opiekun: Anna Gwizdek
 7. Alicja Skórka, 13 lat, Miejski Dom Kultury Świnoujście, opiekun: Jacek Walczak
 8. Julia Wożniak, 15 lat, MDK Gorzów Wlkp., opiekun: Aleksandra Czarnecka
 9. Wiktoria Jachimowska, 14 lat, MDK Gorzów Wlkp., opiekun: Aleksandra Czarnecka
 10. Paula Jarmuszka, 14 lat, Gimnazjum nr 4 w Gorzowie Wlkp., opiekun:
 11. Paula Napierała, 16 lat Zespół Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp., opiekun: Anna Bobołowicz
 12. Anna Kargul, 14 lat, Gimnazjum Lubniewice, opiekun: Bożena Biczyk
 13. Natalia Fursa, 14 lat, Szkoła o profilu Artystycznym w Gorzowie Wlkp.

Kategoria V

 1. Sebastian Matysik, 18 lat, Miejski Dom Kultury Świnoujście, opiekun: Jacek Walczak
 2. Iga Kuśnierczyk, 17 lat, Miejski Dom Kultury Świnoujście, opiekun: Jacek Walczak
 3. Iga Żalęźna. 15 lat, Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Torzymiu, opiekun: Ilona Wojciechowska
 4. Oliwia Andrzejczak, 15 lat, Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Torzymiu, opiekun: Ilona Wojciechowska
 5. Natalia Dąbrowska, 16 lat, Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Torzymiu, opiekun: Ilona Wojciechowska

 

OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  PLASTYCZNY

„ BIEL I CZERŃ NIE SĄ NUDNE”

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Lubniewicach

Uczestnicy: Uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych,  gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych wg następujących kategorii wiekowych:

 • 5-6 lat
 • 7 – 9 lat
 • 10 – 12 lat
 • 13 – 16 lat
 • 17 – 19 lat

Cel konkursu:

 • popularyzacja technik graficznych
 • popularyzacja technik posługujących się bielą i czernią
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej
 • prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży

Warunki uczestnictwa:

 • uczeń może wykonać jedną lub kilka prac wybraną techniką graficzną (np. linoryt, drzeworyt, gipsoryt, monotypia, kalkograf, kolograf i inne), technikami nawiązującymi do grafiki lub technikami wykorzystującymi w pracy czerń i biel oraz  wykonać pracę z wykorzystaniem grafiki komputerowej
 • format dowolny
 • prace mogą być wykonane tylko indywidualnie
 • każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie informacje według wzoru (wypełnione komputerowo lub pismem drukowanym)
 1. tytuł pracy
 2. imię i nazwisko autora
 3. wiek
 4. imię i nazwisko opiekuna plastycznego
 5. adres i telefon placówki

Termin nadsyłania prac: do 31 maja 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od terminu końcowego. O terminie wystawy podsumowującej konkurs uczestnicy nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni listownie. Podsumowaniu konkursu towarzyszyć będzie część artystyczna. Prace należy nadsyłać na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Lubniewicach

 1. Jana Pawła II 51b

69- 210 Lubniewice

Z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY

Nie odebrane po wystawie prace przechodzą na własność organizatora.  Według ustaleń indywidualnych będą one przesyłane pocztą do 100 km na koszt odbiorcy, powyżej na koszt Organizatora

Informacji dodatkowych udziela: Małgorzata Chołuj, tel. 957557639, 509493406, mail: gokpodmorwa.lubniewice@gmail.com