Piosenki

PROTOKÓŁ

POWIATOWY KONKURS PIOSENKI POLSKIEJ

„Lubniewickie Spotkania z Piosenką”

LUBNIEWICE 2014

Dnia 11 listopada 2014r.

Jury w składzie:

 • przewodnicząca – Dominika Frąckiewicz
 • Andrzej Kozajda
 • Jacek Filipek

przyznało następujące nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Kategoria I:

I miejsce – Klaudia Jagielska

II miejsce – Sofia Jelonkiewicz i Klaudia Chwirot

III miejsce – Maria Martin

Wyróżnienia:

Julia Kowalew

– Kornelia Gidek

Kategoria II:

I miejsce – Alicja Landy

II miejsce – Aleksandra Kuzajewska

Kategoria III:

I miejsce –Monika Kuszkowska

II miejsce – Marta Rajewska

III miejsce – Maja Grańska

Wszystkie nagrody zostały rozdysponowane.

 

POWIATOWY KONKURS PIOSENKI POLSKIEJ

„Lubniewickie Spotkania z Piosenką”

LUBNIEWICE 2014

Gminny Ośrodek Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej.

REGULAMIN

W konkursie mogą brać udział soliści oraz zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne liczące do 10 osób. Akompaniament w postaci nagrania musi być zarejestrowany na płycie CD.

Wykonawcy prezentują jedną spośród dwóch dowolnie wybranych zgłoszonych piosenek polskich, odpowiadających wiekowi uczestników.

Jury dokona oceny według następujących kryteriów:

 • dobór repertuaru
 • warunki głosowe i emisja
 • dykcja i interpretacja
 • ogólny wyraz artystyczny.

Jury może prosić wykonawcę o prezentację drugiej piosenki.

Przesłuchania konkursowe odbędą się 11 listopada 2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51B w następujących kategoriach wiekowych:

 1. roczniki 2001-2004 i dzieci młodsze
 2. roczniki 1998-2000
 3. roczniki 1995-1997
 4. roczniki 1986-1994

Godziny przesłuchań zostaną podane uczestnikom konkursu telefonicznie.

Jury konkursowe przyzna najlepszym wokalistom, zespołom wokalnym i wokalno-instrumentalnym (w każdej kategorii) nagrody rzeczowe.

Zgłoszenia uczestników konkursu prosimy kierować na adres: GOK ul. Jana Pawła II 51B, 69-210 Lubniewice, do dnia 31 października 2014 r. lub na adres e-mail: gok.lubniewice@gmail.com

UWAGA! Instytucja patronująca może zgłosić maksymalnie cztery podmioty wykonawcze z każdej kategorii wiekowej.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 500 191 944.

Koszty podróży i ubezpieczenia pokrywa uczestnik.

KARTA ZGŁOSZENIA