Aktywny w kulturze

„Twoje działanie, i tylko twoje działanie, określa twoją wartość”

Johann Gottlieb Fichte

Lubniewice to miejscowość, w której zawsze się coś dzieje. Czy to impreza, czy święto, zawsze ktoś musi się do tak dużego przedsięwzięcia dołączyć.

W naszym miasteczku i pobliskich wsiach, takich jak Glisno, Jarnatów, Trzcińce, Świerczów, są osoby, dla których liczy się dobro gminy. Starają się pomóc nie tylko materialnie, ale też artystycznie. Przykładem może być zespół „Lubniewiczanki”, który przez wiele lat, swoją obecnością, uświetniał wiele imprez. Pomimo tego , że zespół zakończył swoją działalność w 2012 roku, jego członkowie zachowają się w naszej pamięci.

W Gminie Lubniewice nie brakuje osób aktywnych. Z pewnością można do nich zaliczyć Pana Izydora Sobeckiego, któremu w 2012 roku przyznano tytuł „Przyjaciel GOK-u”. Wśród osób wyróżnionych znaleźli się także: Wioletta Kargul, Krystyna Kisielewicz oraz Towarzystwo Przyjaciół Lubniewic.

 

Aleksandra Skrzypczak

 

Maria Piękna

Pani Maria rozpoczęła swoją działalność w zespole w 1977 roku śpiewając w „Lubniewiczankach”, nieustannie motywowała innych do pracy. Pani Maria opisuje zespół w czterech słowach: „wesoło, miło, wycieczkowo, śpiewająco”. Jak sama twierdzi, najważniejsza jest dla niej „radość z życia”.

 

Sabina Lekka

Pani Sabina należała do Koła Gospodyń od roku 1950, a do „Lubniewiczanek” od 1977 roku. Wspomnienia Pani Lekkiej są niezwykle ciepłe. „Nie mogę bez nich żyć” – tym zdaniem wyraziła, jak ważne są dla niej „Lubniewiczanki”. Najważniejszy w życiu jest dla niej śpiew.

 

Barbara Wierzbińska

Pani Basia działała w „Lubniewiczankach” 35 lat. Swoją działalność w zespole rozpoczęła w 1977 roku. Pani Basia jest osobą bardzo ambitną. Zawsze w to, co robiła, wkładała całe serce.

 

Teresa Goździak

Pani Teresa rozpoczęła swoją działalność w „Lubniewiczankach” w 1996 roku. Wyróżniała się na tle „Lubniewiczanek” poczuciem humoru. Zdaniem Pani Teresy było: „wesoło, śpiewająco, ciekawie”. Jej motto życiowe brzmi: „śpiewająco iść przez życie”.

 

Jadwiga Kościukiewicz

Pani Jadwiga przystąpiła do zespołu w 1983 roku. Jej priorytetem jest współpraca i wiara w lepszą przyszłość.

 

Melania Siwek

Pani Melania rozpoczęła swoją działalność w zespole w 1973 roku. Nigdy nie zależało Jej na zdobywaniu nagród,a jedynie na udziale w różnorakich konkursach i przeglądach oraz na dobrej, wspólnej zabawie.

 

Czesława Staniak

Pani Czesława rozpoczęła swoją działalność w zespole w 1992 roku. Uważa, że śpiew jest najlepszym sposobem na spędzanie wolnego czasu.

 

Elżbieta Głodek

Pani Elżbieta przystąpiła do zespołu w 2010 roku. Pomimo tego, że w zespole śpiewała przez 2 lata, czasy „Lubniewiczanek” wspomina bardzo ciepło.