Wybrana aktualność

XIX OGÓLNOPOLSKI i XII MIĘDZYNARODOWY KONKURS „ IGŁĄ MALOWANE”

XIX OGÓLNOPOLSKI i XII MIĘDZYNARODOWY KONKURS „ IGŁĄ MALOWANE”
Organizatorzy:

Zespół Szkól Odzieżowych im. Krzysztofa Kieślowskiego w Gorzowie Wlkp. zaprasza do udziału w XX Ogólnopolskiej i XIII Międzynarodowej edycji konkursu „Igłą Malowane”. Otwarcie wystawy prac konkursowych oraz uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 30.03.2017 r. o godz. 13.00 w Zespole Szkół Odzieżowych w Gorzowie Wlkp. ul. Śląska 64c.

Patronat nad konkursem sprawuje – Lubuski Kurator Oświaty
oraz Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
Celem konkursu jest:
• promocja miasta i szkoły,
• rozwijanie wrażliwości i myślenia plastycznego,
• wymiana doświadczeń,
• upowszechnianie inicjatyw twórczych,

Komisja konkursowa oceniać będzie prace w kategoriach:
• Przedszkola i szkoły podstawowe: technika haftu, patchworku, aplikacji, oraz wzornictwo użytkowe, np: ducoupage, filcowanie na zimno i ciepło, prace z gipsu i gliny, palmy wielkanocne, modniarstwo itp.
• Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne: technika haftu, patchworku, aplikacji, oraz wzornictwo użytkowe, np: ducoupage, filcowanie na zimno i ciepło, prace z gipsu i gliny oraz palmy wielkanocne,modniarstwo itp.
• Dorośli: technika haftu, patchworku, aplikacji, oraz wzornictwo użytkowe, np: ducoupage, filcowanie na zimno i ciepło, prace z gipsu i gliny oraz palmy wielkanocne, modniarstwo itp.

Warunki uczestnictwa:
• W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie przedszkoli szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, warsztatów terapii zajęciowej, placówek oświatowo – wychowawczych, osoby dorosłe.
• Do konkursu mogą być zgłaszane prace indywidualne i zespołowe ( liczba osób w zespole dowolna)
• Prace muszą być wykonane techniką haftu, patchworku, aplikacji lub inną techniką
• Forma i format pracy dowolna
• Prace muszą być podpisanie imieniem i nazwiskiem, nazwa i adresem szkoły ( placówki, domu )
• Zgłoszenie udziału w konkursie i prace należy przesłać do 23.03.2017 r. na adres:
Zespół Szkół Odzieżowych im. K. Kieślowskiego
ul. Śląska 64c
66-400 Gorzów Wlkp.
zsod@edu.gorzow.pl
iglamalowane-gorzow@wp.pl
• Do prac należy dołączyć wykaz tytułów i autorów prac.
• Karty zgłoszeń wypełnić pismem drukowanym (karty zgłoszeń można pobrać na stronie www.zsoif.gorzow.pl)
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt meilowy -iglamalowane-gorzow@wp.pl

Pobierz kartę zgłoszeń

Szczegółowe informacje w sekretariacie Zespołu Szkól Odzieżowych im. K. Kieślowskiego w Gorzowie Wlkp. tel/(fax) 95 7280-892 oraz na stronie www.zsoif.gorzow.pl ( zakładka Igłą Malowane)