Wybrana aktualność

Świat na tkaninie 2010

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „Świat na tkaninie”

Protokół z zakończenia konkursu

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach, tel. 957557639

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i dorośli wg następujących kategorii wiekowych:

• 10-12 lat

• 13-16 lat

• 17-19 lat

• dorośli

Cel konkursu:

• popularyzacja technik plastycznych na tkaninie

• rozwijanie wrażliwości estetycznej

• prezentacja możliwości twórczych dzieci, młodzieży, dorosłych

Warunki uczestnictwa:

• uczestnik może wykonać jedną lub kilka prac wybraną techniką (np. batik, malowanie na jedwabiu, filc, połączenie filcu z jedwabiem, techniki tkackie, patchwork oraz inne techniki działań na tkaninie)

• format dowolny

• prace mogą być wykonane tylko indywidualnie

• każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie informacje według wzoru (wypełnione komputerowo lub pismem drukowanym)

a) tytuł pracy

b) imię i nazwisko autora

c) wiek

d) imię i nazwisko opiekuna plastycznego

e) adres i telefon placówki

Termin nadsyłania prac: do końca września 2010 roku

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od terminu końcowego. O terminie wystawy podsumowującej konkurs uczestnicy nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni listownie. Podsumowaniu konkursu towarzyszyć będą zabawy plastyczne.