Wybrana aktualność

PROGRAM DOM KULTURY +

ZOSTALIŚMY ZAKWALIFIKOWANI DO PROGRAMU DOM KULTURY +

Program Dom Kultury+ składa się z trzech priorytetów, które odpowiadają trzem opisanym poniżej obszarom działania.

Priorytet I – Szkolenia jest pierwszym i zasadniczym krokiem w stronę zmiany wizerunku i funkcjonowania lokalnych placówek kulturalnych. Udział w nim pozwoli zweryfikować oraz ocenić Państwa umiejętności i działania, a w dalszej kolejności dostarczy wiedzy i kwalifikacji do kierowania nowoczesnym domem kultury. W ramach tego priorytetu proponujemy cykl szkoleń podstawowych i uzupełniających.

Cykl podstawowy dotyczy budowy strategii domu kultury. Szkolenia uzupełniające wybierają uczestnicy programu wedle własnych potrzeb i oczekiwań. Uczestnicy występują do NCK o grant na uczestnictwo w danym szkoleniu.

Priorytet II – Rozwój jest kolejnym krokiem w kierunku zmiany jakości pracy, wprowadzania nowych rozwiązań w domach kultury. Został on pomyślany jako konkurs o dofinansowanie konkretnych działań edukacyjnych i animacyjnych.

Aby ubiegać się o dotację w ramach II Priorytetu należy zakwalifikować się do priorytetu I, przejść cykl szkoleń podstawowych i złożyć strategię funkcjonowania domu kultury zbudowaną w oparciu o wiedzę wyniesioną ze szkoleń.

Priorytet III – Infrastruktura stanowi materialne uzupełnienie dwóch poprzednich priorytetów. Dotacje uzyskane w ramach tego działania są przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego w nowoczesnej edukacji kulturalnej. O ile jednak udział w dwóch pierwszych Priorytetach jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników, to udział w Priorytecie III nie jest formalnym wymogiem Programu.

Istotną częścią przedsięwzięcia jest Sieć Wsparcia skierowana do wszystkich domów kultury w Polsce, nie tylko tych będących uczestnikami Programu Dom Kultury+. Obejmuje ona:

– serię publikacji dotyczących metod prowadzenia edukacji

kulturalnej oraz zarządzania lokalnymi centrami kultury

– pismo internetowe

– interaktywną stronę internetową

– forum internetowe

– bazę projektów z dziedziny edukacji kulturalnej,

które będą mogły być realizowane w domach kultury

– bazę animatorów i edukatorów

– konkursy

– możliwość współpracy domów kultury z państwowymi instytucjami kultury