Wybrana aktualność

Szanowni Państwo!

Obecna, niełatwa sytuacja wymusza na nas ciągłe działania mające na celu ograniczenia rozprzestrzeniania się Koronawirusa COVID-19.

Aktualnie najistotniejszą rzeczą jest zachowanie szeroko zakrojonych działań profilaktycznych.
Służby epidemiologiczne zalecają pozostanie w domach i ograniczenie spotkań oraz unikanie dużych skupisk ludzi.

Mając na uwadze powyższe, w związku z art. 15 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, od dnia 16 marca do odwołania zostaje zamknięta obsługa klientów w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, Zakładzie Gospodarki Komunalnej, Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domu Samopomocy w Jarnatowie, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubniewicach oraz Oddziale Przedszkolnym w Gliśnie, a także Bibliotece Publicznej i Gminnym Ośrodku Kultury w Lubniewicach.

1. do odwołania Urząd Miejski w Lubniewicach oraz w/w jednostki nie będą przyjmować klientów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych); wizyty umówione telefonicznie i wezwania do osobistego stawienia się w siedzibie Urzędu i w/w jednostek zostają anulowane.
2. pracownicy nie przerywają pracy, sprawy załatwiane są drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową oraz za pośrednictwem ePUAP: vv7m3ek76h
3. po wejściu do budynku Urzędu, pomiędzy drzwiami głównymi a szklanymi, będzie znajdował się pojemnik na korespondencję,
w którym można będzie złożyć dokumenty. Należy je złożyć w zamkniętej kopercie, zgodnie z RODO.
W przypadku jednostek podległych, zasada będzie podobna bądź w oparciu o pkt. 2.
4. dokumenty o dużych gabarytach będą odbierane przy głównym wejściu bezpośrednio przez pracownika Urzędu po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

Kontaktować się można również bezpośrednio z pracownikami poszczególnych referatów oraz pracownikami merytorycznymi w godzinach funkcjonowania Urzędu i jednostek podległych, które nie ulegają zmianie.